UNLIGHT成就資料
----------------------------------------------------------------------


 
剛好在WIKI上看到這份資料覺得很有趣XD 下收

繼續閲讀 »

UNLIGHT地圖資料
----------------------------------------------------------------------


我把我最常用的地圖資料放上來了.......喜歡的遊戲戰成這樣心情好糟
明天還要上課 這幾天如果有玩的話會陸陸續續中文化

先簡單講解一下 當每次做任務的時候
滑鼠指到小地圖 右下角會有個說明文件 可以得到小地圖名稱跟LV
對照下面表就可以知道那張地圖是什麼怪物或什麼東西

繼續閲讀 »