Archive 201304 1/1

4/14- Mahou Carnival - 魔法少女 Only event!

  攤位號碼:少女09 攤位名稱:布丁動物園 雖然攤位名稱是動物園 可是實際上是咱家三姊妹的合攤(?) 商品如下 ............................................................................. 販售物品-戊       繪者|WASTE戊       作品名稱|彩夢芭蕾       商品內容| 鑰匙圈         (小鴨+法奇亞雙面一個) (露羽+謬特雙面一...

 •  0
 •  0